web templates free download

Welkom

Bij Villa Kakelbont werken we met een uit Scandinavië afkomstige visie waarbij het gezin en de huiselijkheid centraal staan. Wij willen het verlengstuk zijn van uw gezin. Tegelijkertijd willen we ook een opvang bieden waar ieder kind zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Een plekje bieden waar ieder individueel kind veel plezier heeft.

KWALITEIT

Als ouder en/of verzorger weet u waar u aan toe bent met Villa Kakelbont. We communiceren op basis van vertrouwen en respect. 

Villa Kakelbont heeft zelfs een 7 tot 7 dagarrangementen award ontvangen van de Provincie Drenthe!

FLEXIBEL

Villa Kakelbont is een flexibele instelling waar de kinderen en hun ouders centraal staan. Dat betekent dat we proberen aan al uw opvangvragen te voldoen.

ZORGKINDEREN

Villa Kakelbont is gestart met een speciale groep voor zorgkinderen. Heeft uw kind een beperking en daardoor extra zorg, begeleiding of aandacht nodig dan kunt u toch gebruik maken van een reguliere flexibele kinderopvang!

LOCATIES

VillaKakelbont is actief op twee locaties in Vries en Peize. Op beide locaties zijn groepen voor reguliere kinderopvang, Buitenschoolse opvang en peuteropvang mogelijk

WAT VINDEN DE OUDERS?

 • “In het begin was het best Lastig. Tyra wilde eigenlijk alleen bij mij zijn. Maar toen ik haar 's middags wilde halen wou ze niet mee naar huis. Nu wil ze het liefst elke dag naar Villa.”

  Erica
  Moeder van Tyra
 • “Wij hebben gekozen voor Villa Kakelbont omdat de sfeer erg ongedwongen is. Alles is in overleg te realiseren, net zoals je het thuis met je partner ook doet. Daarnaast doen ze heel veel verschillende activiteiten met de kinderen. Jesse gaat er gelukkig graag naar toe.”

  Geert-Jan
  Vader van Jesse
 • “Ons sprak de filesofie van Villa Kakelbont ons erg aan. Een verlengstuk van de thuis situatie. Inge heeft wat extra aandacht nodig en we waren bang dat we dat bij een kinderopvang niet voor elkaar konden krijgen. Bij de Villa was dat geen probleem.”

  Tammersma
  Moeder van Inge

Villa Kakelbont ontzorgt

 

Bij Villa Kakelbont werken we met een uit Scandinavië afkomstige visie waarbij het gezin en de huiselijkheid centraal staan. Wij willen het verlengstuk zijn van uw gezin. Tegelijkertijd willen we ook een opvang bieden waar ieder kind zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Een plekje bieden waar ieder individueel kind veel plezier heeft.


Kwaliteit

Als ouder en/of verzorger weet u waar u aan toe bent met Villa Kakelbont. We communiceren op basis van vertrouwen en respect. We bieden opvang die aansluit bij uw vragen aan de ene kant en nieuwe ideeën op pedagogisch en organisatorisch gebied aan de andere kant. Kwaliteit staat daarbij voorop. Op alle locaties van Villa Kakelbont is een pedagogisch beleidsplan en een pedagogisch werkplan aanwezig, deze kunt u uiteraard inzien wanneer u dat wenst.


Flexibel

Villa Kakelbont is een flexibele instelling waar de kinderen en hun ouders centraal staan. Dat betekent dat we proberen aan al uw opvangvragen te voldoen. Wisselende dagdelen, verlengde opvang, extra opvang en ook thuisopvang is in overleg mogelijk. U vraagt en in principe draaien wij. We hebben een groot aantal flexplaatsen (zonder meerprijs) en zeer ruime openingstijden. Dit is ideaal voor mensen die in onregelmatige diensten werken of die zelfstandig ondernemer zijn.


Opvang voor Zorgkinderen

Villa Kakelbont is gestart met een speciale groep voor zorgkinderen. Heeft uw kind een beperking en daardoor extra zorg, begeleiding of aandacht nodig en wilt u toch gebruik maken van een reguliere flexibele kinderopvang? Neem dan contact met ons op: tel. 0592-309609 of mail naar info@villa-kakelbont.net o.v.v. zorgkinderen.

.

Bij ons staat elk kind centraal en ieder kind krijgt dan ook de persoonlijke aandacht die ieder kind nodig heeft. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de ontwikkeling van ieder kind. Onze pedagogisch medewerkers bereiden regelmatig themaweken voor waarin de aandacht voor de leefwereld van het kind centraal staat.LOCATIE VRIES

In Vries hebben we een mooie ruim opgezette locatie aan de Markestraat 1A. Vanaf 1 januari 2015 is Villa Kakelbont hier naar toe verhuisd.
We bieden hier opvang voor kinderen van 0- 12 jaar. We hebben een groep 0-4 jarigen en een BSO groep van 4-12 jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kantoor:
06-49066857

Registratienummer
Locatie Vries kdv: 14 98 60 274
Locarie Vries bso: 18 34 99 633

LOCATIE PEIZE

In Peize hebben we een mooie locatie aan de Hoofdstraat. Hier bieden we opvang voor kinderen van 0- 12 jaar.
We hebben één groep van 0-4 jaar, één groep van 0-6 jaar en een groep BSO van 4-12 jaar.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kantoor:
06-49066857

Registratienummer
Locatie Peize kdv: 18 71 34 649
Locatie Peize bso: 96 26 87 376

OUDERCOMMISSIE

OUDERCOMMISSIE

Villa Kakelbont hecht grote waarde aan de mening van u als ouder. Wij vangen uw kind op in samenspraak met u en sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de thuissituatie. Daarom is een goede samenwerking met u als ouders voor ons erg belangrijk. Op elke locatie willen we dan ook een oudercommissie samen-stellen. Hiermee sluiten we aan bij de wettelijke kaders zoals vastgesteld in de Wet op de Kinderopvang.
Op dit moment zijn er in Peize en Vries actieve oudercommissies aan de slag om de belangen van u als ouders te behartigen. Op de andere locaties wordt er regelmatig een oproep gedaan, maar helaas nog zonder gevolg. Mocht u interesse hebben neemt u dan gerust contact op met het Centraal kantoor. 

E-mailadressen van de oudercommissie
Vries: ocvries@hotmail.com
Peize: ocpeize@gmail.com

Privacyregeling
De wet bescherming persoonsgegevens en een professioneel beroepsgeheim wordt gehanteerd. Indien er gegevens door derden (de school) wordt opgevraagd zal er eerst toestemming aan de ouders worden gevraagd. Deze toestemming wordt verkregen door een overdrachtsformulier dat onder-tekend is door de ouders.
Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s gemaakt van kinderen en groepsleiding, deze foto’s worden ook op onze website (www.villa-kakelbont.net) geplaatst. Indien ouders hier bezwaar tegen hebben, vraagt Villa Kakelbont aan de ouders dit zelf kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers of dit aan te geven bij het intake-gesprek. (hier zal dan ook om gevraagd worden)  

TAKEN

Wat zijn de taken van de oudercommissie?
Vanuit de Wet op de Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht de directie van Villa Kakelbont te adviseren gevraagd en ongevraagd over allerhande zaken die spelen bij de opvang van onze kinderen. U kunt hierbij denken aan:

• Risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid
• Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding
• Spel & Ontwikkeling
• Voedingsaangelegenheden
• Pedagogisch beleidsplan
• Prijs van de opvang
• Openingstijden
• Klachtenregeling
Het doel is om samen met de directie de kwaliteit van de kinderopvang te versterken en daar waar nodig te verbeteren.

Uw inbreng is nodig!
Namens de ouders behartigt de oudercommissie de belangen van alle kinderen. De oudercommissie vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

KLACHTENREGELEMENT

Sinds 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Voorheen was dit klachtkamer kinderopvang.

Het is wettelijk verplicht(vanaf 1 januari 2016) om als kinderopvangorganisatie aangesloten te zijn bij deze commissie en ouders hierover te informeren.

Het kan onverhoopt voorkomen dat u niet tevreden bent over de opvang. De eerste stap is dan om dit met de kinderopvang organisatie te bespreken. Mocht u er samen niet uit komen dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie, waarbij de zaak door een onpartijdige commissie wordt beoordeeld.

Meer informatie over deze commissie kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl

PROMO

Om u een indruk te geven van onze locaties, sfeer en activiteiten kunt u hier de video bekijken.

VILLA KAKELBONT

Locatie Vries
Markestraat 1A
9481 BH Vries (Dr)
Tel. 0592-309609

Locatie Peize
Hoofdstraat 54
9321CG Peize (Dr)
Tel. 050-5032096
bgg. 0592-309609

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur

CONTACT
Email: info@villa-kakelbont.net
Telefoon kantoor: 06-49066857

Oudercommissie Vries
Email: ocvries@hotmail.com

Oudercommissie Peize
Email: ocpeize@gmail.comVOLG ONS OP